vineri, 22 ianuarie 2016

Burse în Rusia pentru studenți

Centrul Rus de Știință și Cultură anunță calendarul și cerințele de acordare a burselor în Federația Rusă în anul 2016 – 2017.

Actele necesare pot fi consultate în cele două liste de mai jos, în funcție de programul de studiu ales (studii complete sau stagii de specializare/cercetare).

Copiile după pașaport, adeverință medicală, certificat HIV/SIDA, diplomele de studiu și atestate (în limba română) trebuie legalizate notarial. Centrul Rus poate asigura traducerea în limba rusă a documentelor, dar candidații pot prezenta documentele deja traduse pentru ușurarea procesului.

Documentele trebuie sa fi transmise în format electronic (scanate) pe adresa Centrului Rus de Știință și Cultură - între 13 ianuarie și 20 februarie 2016. Adresa de mail – secretariatccr@mail.ru sau inscrierilaccr@mail.ru.

Între 20 și 21 februarie dosarele vor fi examinate de comisia Centrului Rus.
Rezultatele primei selecții vor fi anunțate pe 22 februarie 2016. Între 23-28 februarie dupa caz vor avea loc interviurile cu candidații.

Între 23 și 28 februarie, candidații selectați trebuie să aducă personal documentele în format fizic la sediul Centrului Rus de Știință și Cultură (Bdul. Lascăr Catargiu, nr. 50, București) intre orele 15.00-18.00 luni, miercuri si joi, şi să achite o taxă de 20 de dolari SUA prin transfer bancar, în contul Centrului RO65RNCB 0072 1436 9755 0001 cu următoarele date: OFICIUL ROSSOTRUDNICESTVO-CENTRUL RUS PENTRU STIINTA SI CULTURA, BANCA : BANCA COMERCIALA ROMANA SA – SUCURSALA SECTOR 1, ADRESA BANCII :CALEA VICTORIEI NR.155 BL.D1 INTRAREA C SECTOR 1 BUCURESTI. Taxa acoperă costurile administrative de înscriere și pe cele de traducere. 

I. Documente necesare pentru admiterea la studii complete

1. Formularul completat și semnat, cu fotografie color anexată. În cazul în care vreunul dintre câmpurile obligatorii nu este completat, formularul nu va fi luat în considerare.
2. Copie după pașaport (paginile trebuie să fie lizibile și să cuprindă informațiile necesare pentru formularea invitației).
3. Copie după certificatul medical HIV/SIDA.
4. Adeverință de sănătate care atestă că candidatul este apt pentru studii în Federația Rusă.
5. Listă cu lucrările publicate și (sau) plan de cercetare (dacă acestea există).
6. Copii după diplomele de studiu și după certificatele obținute în țara de rezidență.

Pentru admiterea la studii liceale, cetățenii străini trebuie să facă dovada absolvirii studiilor gimnaziale.

Pentru admiterea la ciclurile superioare de studiu (licență, specializare, masterat, doctorat), cetățenii străini trebuie să facă dovada absolvirii ciclului de studiu anterior.

În cazul în care, din cauza specificul sistemului de învățământ din țara de rezidență, candidații nu posedă un document cu privire la ciclurile de studiu absolvite, aceștia vor pune la dispoziție rezultatele ultimei atestări obținute în cadrul sistemului de învățământ în care și-au încheiat studiile.

Instituțiile de învățământ din sistemul post-universitar cuprind și programe de asistență. Aceste programe asigură o pregătire superioară pentru artiștii și pedagogii care au specializări artistico-performative în domeniul artelor și sunt dedicate tinerilor cu talente deosebite care au absolvit studii superioare în domeniul artelor.

Toate documentele trebuie traduse în limba rusă și copiile legalizate notarial.

În cazul în care vreuna dintre condiții nu este îndeplinită, cetățeanul străin nu va avea dreptul să studieze în Federația Rusă, iar documentele nu vor fi luate în considerare.
Rezultatele finale vor fi transmise în format electronic de către Ministerul Educației din Rusia, prin sistemul dedicat.


II. Documente necesare pentru stagiile de specializare profesională sau de cercetare

1. Formularul completat și semnat, cu fotografie color anexată. În cazul în care vreunul dintre câmpurile obligatorii nu este completat, formularul nu va fi luat în considerare.
2. Copie după pașaport (paginile trebuie să fie lizibile și să cuprindă informațiile necesare pentru formularea invitației).
3. Copii după diplomele de studiu și după certificatele obținute în țara de rezidență.
4. Adeverință de sănătate care atestă că candidatul este apt pentru studii în Federația Rusă.

În cazul în care, din cauza specificul sistemului de învățământ din țara de rezidență, candidații nu posedă un document cu privire la ciclurile absolvite, aceștia vor pune la dispoziției rezultatele ultimei atestări obținute în cadrul sistemului de învățământ în care și-a încheiat studiile.

Toate documentele trebuie traduse în limba rusă, iar copiile trebuie legalizate notarial.

În cazul în care vreuna dintre condiții nu este îndeplinită, cetățeanul străin nu va avea dreptul să studieze în Federația Rusă, iar documentele nu vor fi luate în considerare.
Rezultatele finale vor fi transmise în format electronic de către Ministerul Educației din Rusia, prin sistemul dedicat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu